WŁASNE ZADOWOLENIE

Jesteśmy zadowoleni z wła­snego ciała, jego sprawności, zdolności, manewru, koordynacji, wytrzymałości. Jest to zarazem związane z jakimś przeżyciem estetycznym.-Widzimy się lub czujemy się doskonałymi. Odczu­wamy szczególną przyjemność w korygowaniu błędów. Drugi wątek sportowej miłości — to upodobanie w tym, co przynosi sukces, dostrzegany i uznawany także przez innych. Ten rodzaj miłości do sportu musi być umiejscowiony w systemie współzawodnictwa, norm, regulaminów, tabel wyników i rekor-, dów (choćby i lokalnych). Kocha się sport, bo robi się „postępy , notuje coraz lepsze międzyczasy, ustanawia życiowe rekordy, przesuwa na listach zawierających znane nazwiska.