ODPŁATA W NAGRODACH

Kocha się sport, bo odpłaca się on nagrodami.Czy pierwszy i drugi wątek ,spo rtowej miłośęi^ się ze sobą spo­tykają? Zawsze chyba na początku kocha się i samą czynność ’ i jej rezultaty. Żmudny współczesny trening wyczynowy może znacznie zredukować satysfakcje płynące, z . samego działania,samego ruchu. Wtedy liczy się bardziej na radości płynące z wy­ników. Ale nie zawsze się tak dzieje. Wyniki zależą od bardzo wielu czynników — niektóre (np. konkurenci) są od nas nieza­leżne.. Można więc cieszyć się samym działaniem, smucić (lub gardzić) wynikami.A, co wtedy, gdy obojętne lub wrogie staje się nam i jedno i drugie? Pozostaje wątek trzeci. Kochamy sport, bo tworzy sympatycz­ne środowisko ludzkie.