MIŁOŚĆ DO SPORTU

Co to właściwie znaczy: kochać .swój sport? – Pytamy często- ’ kroć zawodników, weteranów, trenerów, kibiców, dzieci. Lu­dzie raczej niechętnie .uzasadniają, dlaczego cos im się podoba. „Podoba się, i już”. „Bo ładny”. „Bo widowiskowy”. „Bo przy­jemny…” Często uzasadnienia dorabiane są na poczekaniu. „Do tej pory jakoś nie zastanawiałem się. Jeśli pominąć kibiców,-którzy nigdy w praktyce. z daną dzie- dziną/sportu się nie zetknęli, można chyba wyróżnić trzy wątki sportowej miłości. Pierwszy — to upodobanie w samej czyn­ności i w tym, co jej towarzyszy. Są sporty ruchowe i przestrzen­ne zarazem, gdzie doskonałość własnej techniki owocuje, wielką satysfakcją, i radością, .chociaż  nie musi być od razu (albo w ogóle) nagrodzona zwycięstwem.