WKŁAD PRACY I UZDOLNIENIA

Wkład pracy i uzdolnienia wychodzą łatwiej na jaw, młodzieżowych spartakiad mają wartość prognostyczną także w kręgu „dorosłego” sportu. Dodajmy, że to czego lekkoatleci domagają się w sferze technologicznej, jest znacznie mmej wy- rafTnoVane niż w wielu innych dyscyplinach Oczywiście i tu potrzebne są tartanowe nawierzchnie,; fibergla^we tyczki itp.  ale nie ma porównania do wymogow takich np. zuzlowco czy strzelców. Także i od strony kosztów, przeliczonych na je:d- nego zawodnika. W Polsce ubogiej w sprzęti urządzenia to się.Drugim atutem lekkoatletyki bywa u nas jej .wielopostaciowość. Jest tu wiele konkurencji i wiele grup ćwiczących,jak gdyby rodzinnymi węzłami wspolnego rodowodu,  terenu treningowego — startu — ale mogących działać oddzielnie.