DYSPOZYCJA STRZAŁOWA

Dyspozycja, w potocznym rozumieniu, oznacza złączenie chęci i możliwości.’Do tego dochodzi jeszcze pewien trudno, uchwyt­ny czynnik: dynamizm, witalność, optymizm. Zawodnik, dobrze danego dnia dysponowany^ to taki u któ­rego te trzy czynniki:.są współobecne. Zawodnik, na ktorego można liczyć, to taki, u którego bardzo rzadko te czynniki za­wodzą,’ czy spadają poniżej pewnego minimum. Jest sprawą oczywistą, że nowoczesny trening sportowy zmierza wszystkimi drogami do tworzenia „dyspozycyjności”. Jak twierdzą znawcy była i wciąż jest ona słabą stroną naszych druzyn  pierwszo-drugołigowych. To samo chyba dotyczy, dyspozycji strzałowej u piłkarzy. Spektakle telewizyjne ostatnich lat zwróciły* uwagę na pewien szczególny, „rodzimy” wariant tej sprawy.