TWORZENIE WARUNKÓW

W tworzeniu warunków rekreacji masowej. Ta ostatnia nie przekona łatwo do siebie człowieka, który ze szkoły nie wyniósł minimum nawyków ruchowych. Najświetniejsze programy oświatowe nie zaspokoją  prestiżo­wego łaknienia sukcesów olimpijskich, jeśli wyśoki wyczyn spor­towy nie będzie okryty ciepłą czapką’ organizacyjną sportowej centrali.Trzy różne elementy współczesnej: kultury fizycznej nie rausza iść ze sobą ręka w rękę. Ale powinny, jeśli chce się utrzy- ,mać .między’ nimi równowagę. Stanowi ona drobną, ale poży­teczną cząstkę równowagi społecznej w danym kraju.  Juz szkolny debiu tant po paru miesiącach może sporą częsc treningu przeprowa­dzać sam lub z-kolegami. Potrafi wymierzać czynione.postępy Dzięki temu, być może, jest tu’ mniej złudzeń niz w innych sportach, mniej elitarnych czy , klikowych barier i układów.