NAIWNE SĄDZENIE

Oczywiście naiwnością byłoby sądzić,. że wszystko. to przy­chodzi do głowy młodemu piłkarzowi, kiedy ułamek sekundy dzieli go od. ewentualnego sukcesu. Ale może wyuczony w życiu społecznym nawyk hamowania akcji w decydującej chwili, lęk przed natychmiastową decyzją, powoduje że młody piłkarz ten ułamek sekundy przegapia? Źe oddanie piłki koledze traktuje jak ulgę, podobnie jak urzędnik wstrzymuje swój (w pełni kom­petentny) podpis i łapie za telefon lub idzie’z dokumentem do dyrektora? Całe to rozumowanie można by zapewne łatwo obalić, przy­glądając się grze naszej drużyny narodowej na mistrzostwach świata. No, ale to jest wierzchołek piramidy. Niżej, zwłaszcza w II lidze — jak gdyby odbijała się owa skłonność do aseku- rahctwa, tak typowa „w terenie” na średnim szczeblu zarządza­nia. Dyspozycja strzałowa, a sprawa polska…