SŁOWACKA LEKCJA

Gabo Zelenay jest jednym z najwybitniejszych czechosłowac­kich dziennikarzy sportowych. Jest znakomitym sprawozdawcy, radiowym, znawcą hokeja, niestrudzonym , działaczem sportu młodzieżowego. Kiedyś, pod Bratysławą, na granicy, zgadałem się z celnikami-czechosłowackimi, że „znam Gabo. Oni w,-śmiech: Ależ ten człowiek umie gadać! Raz toczył się męcz naszej drużyny hokejowej ze Związkiem Radzieckim. Zbliżał się ko­niec meczu, a tu wciąż remis… A na to Gabo Zelenay: Tu lu­dzie walczą na śrąierć i życie, a tam szczęście siadło na bramce i    kiwa nogami.Nie muszę dodawać, że reszta odprawy celnej przebiegła w miłej atmosferze.Gabo Zelenay wydał niedawno książkę, zatytułowaną „Zaku­rzone wspominki”, którą trudno byłoby nie tylko przetłumaczyć w Polsce, ale i podobną napisać.