WARUNKI KLIMATYCZNE

Na obszarach, gdzie warunki klimatyczne przez większą część roku nie pozwalają na ką­piele słoneczne na otwartym powietrzu (tak jest w strefie klimatu umiarkowanego), -urzą­dza się solaria — specjalne pomieszczenia albo kabiny z folii polietylenowej przepuszczającej promienie nadfioletowe. Balneolodzy i lekarze przedstawiają konstruktorom i wykonawcom tych urządzeń warunki, jakie powinny one spełniać; chodzi o to, aby dobrze osłaniały od chłodnych wiatrów, były zlokalizowane na otwartej przestrzeni i odpowiednio nasłonecz­nione.W pobliżu Bajkału i na Zabajkalu — na obszarach leżących w umiarkowanych szero­kościach geograficznych, o niewielkim zachmu- rżeniu — jest wprawdzie dużo słonecznych dni, ale klimat jest tam dosyć surowy: średnia tem­peratura powietrza w najcieplejszej porze roku jest stosunkowo niska (przy brzegach jeziora do 20°C, a jezioro jest zamarznięte od stycz­nia do maja).