KĄPIEL SŁONECZNA

Jeśli kąpiel słoneczna w chłodny dzień nie jest po­łączona ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym, zaczyna wzrastać napięcie mięśniowe, wskutek czego następuje niedokrwienie mięśni, a więc ich niedostateczne odżywienie. Najlepsze wyniki kąpiele słoneczne dają wówczas, gdy odbywają się na otwartym po­wietrzu, przy ciepłej pogodzie i dobrym na­grzewaniu ciała promieniami słonecznymi, po­nadto przy słabym wietrze o zmiennych kie­runkach. Nie dochodzi wówczas do przegrzania organizmu, a prawidłowe dawkowanie promieni wywołuje ciągłą zmianę napięcia mięśni. Po­prawia się dzięki temu krążenie krwi, przemia­na materii i stan układu nerwowego. Podczas kąpieli słonecznych i po nich opalający się do­znaje przyjemnych odczuć rześkości i odprę­żenia.