BEZPIECZNE OPALANIE SIĘ

Zatem opalać się tam na otwar­tym powietrzu można tylko przez niewielką część roku —latem, a wiosną i jesienią w wie­lu istniejących tam uzdrowiskach i ośrodkach turystycznych niezbędne są solaria — tarasy z osłonami szkła uwiolowego (przepuszczające­go promieniowanie UV) albo kabiny z folii po­lietylenowej.Aby poznać działanie promieniowania nad­fioletowego na żywe organizmy, przeprowadza się wiele badań na zwierzętach. Napromienio- wuje się je na przykład promieniami UV po uprzednim zarażeniu różnymi chorobami. I tak badania przeprowadzone na królikach wykaza­ły, że przy arteriosklerozie (miażdżycy tętnic) chorobie polegającej na stwardnieniu i zmniejszeniu elastyczności tętnic, zmniejsze­niu ich przekroju, a w konsekwencji obniżeniu natężenia przepływającej przez nie krwi — szkodliwe jest długotrwałe przebywanie na słońcu.