CIEPŁO SŁONECZNE

Gdyby Ziemia tylko odbierała ciepło słonecz­ne i nie traciła go — już dawno nastąpiłoby jej przegrzanie. Dlaczego nie dochodzi do tego’ Co dzieje się z wchłoniętym przez Ziemię ciep­łem? Docierające do Ziemi promieniowanie sło­neczne zostaje częściowo odbite w przestrzeń kosmiczną przez różne powierzchnie i obiekty, takie jak: piasek, kamienie, lasy, gleba, błota, budynki, cząsteczki pyłu znajdujące się w po­wietrzu, woda, szczyty gór, a także przez żywe organizmy. Zdolność odbijania promieni sło­necznych, nazywana w meteorologii „albedo”, jest różna dla różnych powierzchni. Śniegi i lody Arktyki i Antarktyki pochła­niają niewiele ciepła słonecznego, odbijają je z powrotem do atmosfery aż w 80—90%. Rośli­ny (odbijają 12—15%), gleba (5—35%) i ciało człowieka (20—40%) zatrzymują go znacznie więcej.