ODBITE PROMIENIOWANIE

Ilość odbitego promieniowania zależy przede wszystkim od warunków fizycznych podłoża, np. od jego barwy i wilgotności. Ze wspomnianą wyżej właściwością śniegu i lodu związana jest duża różnica temperatur oraz czasu trwania lata i zimy między obszarami pokrytymi zimą grubą warstwą śniegu a obsza­rami bezśnieżnymi.Ciekawe właściwości wykazują wody ocea­nów, mórz oraz innych zbiorników wodnych: przy niskim wzniesieniu słońca nad horyzon­tem odbijają one większość padających promie­ni (do 90%), natomiast gdy promienie słoneczne tworzą z powierzchnią wody duży kąt, a więc słońce świeci wysoko nad horyzontem — zdol­ność odbijająca wody zmniejsza się (do 5%). Dlatego zbiorniki wodne położone w niskich szerokościach geograficznych, a więc południo­wych — gromadzą znacznie więcej ciepła niż w północnych regionach kuli ziemskiej.