NA NIZINACH

Na nizinach trzeba przejechać kilka tysięcy kilometrów, aby zaobserwować podobne zmia­ny krajobrazu. W górach miejsca położone na tej samej wysokości charakteryzują się niekie­dy znacznymi niejednorodnościami klimatu: północne zbocza najczęściej pokryte są lasem, a południowe — suchsze i mocniej nagrzewane przez słońce porasta roślinność stepowa. Na szczytach gór dzień jest dłuższy, natomiast w dolinach, gdzie dostęp promieni słonecznych utrudniają zbocza gór — krótszy i często po­chmurny. Temperatura, wilgotność powietrza i wiatr – wszystkie te parametry meteorolo­giczne w górach rozkładają się mozaikowo w zaleznosci od ukształtowania terenu oraz po­łożenia danego miejsca w stosunku do Słońca i kierunku wiatru.