DŁUGOŚĆ SEZONU

Na­stępstwem tego jest, między innymi, duża róż­nica w długości sezonu kąpielowego, np. od 2,5 miesiąca w miejscowościach wczasowych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego do ponad 6 mie­sięcy na wybrzeżu Morza Czarnego. Oprócz odbijania części promieniowania sło­necznego wszystkie bez wyjątku ciała tracą ciepło wypromieniowując je. Ilość wysyłanego przez ciało ciepła jest tym większa, im wyższa jest jego temperatura. Na proces utraty ciepła przez Ziemię wpływają także chmury. Prze­chwytują one bowiem długofalowe promienio­wanie podczerwone emitowane przez glebę, roś­liny oraz inne znajdujące się na ziemi obiekty częściowo pochłaniają je, a częściowo z po­wrotem wysyłają w stronę Ziemi jako tzw. pro­mieniowanie zwrotne. Chmury zatem zmniej­szają latem strumień docierającego do Ziemi promieniowania słonecznego, natomiast zimą i w porze nocnej odgrywają rolę powłoki cieplnej, ochraniającej powierzchnię Ziemi przed nadmiernym ochłodzeniem.