ZMIANA TEMPERATURY ŚRODOWISKA

Zmiana tempratury środowiska zewnętrzne­go natychmiast pociąga za sobą zmiany w prze­biegu procesów biochemicznych w komórkach organizmu człowieka, a tym samym wpływa na ilość ciepła wytwarzanego w organizmie oraz wydzielanego przez organizm, aby jego tempe­ratura nie uległa zmianie. Związek pomiędzy temperaturą środowiska zewnętrznego i szyb­kością przebiegających w organizmie procesów przemiany materii jest taki, że (przyjmując za normę tempo przemiany materii w organizmie zdrowego człowieka o normalnej temperatu­rze ciała przy temperaturze powietrza 15— 20 °C) obniżenie temperatury powietrza od 15°C do 0°C powoduje wzrost tej szybkości, przy temperaturze 25—30°C następuje jej spa­dek, a przy temperaturze otoczenia ponad 35 °C — intensywność tej przemiany znowu wzrasta.