PROCES PRODUKCJI CIEPŁA

Jak odbywa się proces produkcji ciepła przez organizm człowieka? Jakie są mechanizmy zja­wisk z nim związanych? Pytania te dotyczą bardzo interesującego, a przy tym złożonego zagadnienia, jak dotąd jeszcze nie w pełni zba­danego.Temperatura otoczenia jest głównym czynni­kiem pobudzającym zakończenia nerwowe (ter- moreceptory) rozmieszczone w skórze, z któ­rych impulsy nerwowe docierają do mózgu. Od temperatury ciała z kolei zależy głębokość i częstotliwość oddechu, szybkość krążenia krwi w naczyniach krwionośnych, przebieg proce­sów krwiotwórczych, dopływ tlenu do komó­rek i tkanek, a przez to — intensywność za­chodzących w organizmie procesów utleniania, przemiany węglowodanów, tłuszczów oraz go­spodarka wodno-elektrolitowa, praca mięśni.