PRZYSPIESZENIE PRZEMIANY MATERII

Przyspieszenie przemiany materii wskutek ochłodzenia środowiska zewnętrznego odbywa się przez dodatkowe zapotrzebowanie organiz­mu na pożywienie oraz witaminy. Dzięki temu zwiększa się ilość wytwarzanego ciepła, które pozwala utrzymać temperaturę ciała na właści­wym poziomie. Przy upalnej pogodzie zwolnie­nie przemiany materii i zmniejszenie zapotrze­bowania organizmu na substancje pokarmowe sprzyja ochłodzeniu ciała. Jednakże gdy tem­peratura powietrza podnosi się powyżej 35°C, organizm musi się bronić przed przegrzaniem. Odbywa to się poprzez intensywne pocenie się.Wymaga ono dodatkowej energii. Mamy więc wyjaśnienie, dlaczego przy wysokiej tempera­turze otoczenia następuje przyspieszenie prze­miany materii w organizmie człowieka.W 1881 roku I. Pawłów wysunął hipotezę, że organizm człowieka dzieli się na jądro i po­włokę zewnętrzną. Obecnie przyjmuje się, iż masa jądra (tj. wewnętrznych tkanek i orga­nów) stanowi około połowy masy całego ciała.