DLA CZŁOWIEKA CHOREGO

Dla człowieka chorego ich znaczenie jest jeszcze większe, ponieważ przy niektórych chorobach, np. układu krążenia, niezbędne są tzw. oszczędzające warunki klimatyczne, do których organizm przystosowuje się bez większego wysiłku.W przypadku wielu schorzeń korzystny jest wypoczynek na wybrzeżu morskim, bądź to w warunkach umiarkowanego klimatu, bądź na południu, jednakże nie podczas letnich upałów.Przy przemęczeniu i niektórych chorobach układu nerwowego korzystne natomiast może być działanie gwałtownie zmieniających się bodźców klimatycznych, powodujących wytrenowanie organizmu; warunki takie łatwo osią­gnąć, stosując różne formy aktywnego wypo­czynku w górach i w klimacie kontynentalnym albo w klimacie ciepłym, także w gorącej po­rze roku.