WIATR- PRZYJACIEL I WRÓG

Wiatr w pewnych warunkach może korzyst­nie oddziaływać na organizm ludzki, a w in­nych — szkodzić. Zależy to przede wszystkim, od jego prędkości, a także od temperatury i wilgotności powietrza oraz ukształtowania terenu. W odniesieniu do ludzi chorych ważny jest także rodzaj schorzenia. Wiatr wpływa na wymianę ciepła między organizmem i otocze­niem, a zwłaszcza na wydzielanie potu. Inny będzie wpływ wiatru na człowieka podczas lata na wybrzeżu Bałtyku, inny w głębi lądu z dala od zbiorników wodnych i lasów, inny też zimą. Każdy, kto latem przebywał na wybrzeżu Morza Czarnego albo nad górskim jeziorem Sewan (największe z jezior Armenii), wie, jak orzeźwiająca bryza morska (lub jeziorna) łago­dzi trudny do zniesienia upał, jak łatwo wów­czas oddycha się oraz jak szybko i niedostrze­galnie skórę pokrywa brązowa opalenizna. Dzie­je się tak dlatego, iż przy umiarkowanym wie­trze ułatwiona jest wymiana ciepła między or­ganizmem a otoczeniem; wiatr unosi bowiem przylegające do ciała nagrzane warstwy po­wietrza i przyspiesza parowanie potu z po­wierzchni skóry.