DOBRA WENTYLACJA

Taka wentylacja jest nie­zbędna, aby zapobiec gromadzeniu się w po­wietrzu nadmiernych ilości dwutlenku węgla, odnosi się do pomieszczeń, w których nie pali się papierosów oraz nie używa się kuche­nek czy grzejników gazowych. W kuchniach wentylacja powinna być bardziej intensywna, w przeciwnym razie będzie się w nich groma­dził czad i inne produkty niepełnego spalania. Wietrzenie pomieszczeń jest zatem konieczne. Należy więc otwierać czy uchylać okna na dłuższy bądź krótszy czas w zależności od pory roku. Wymaga to stopniowego przyzwyczajania się do przebywania w niezbyt intensywnie, ale ciągle wietrzonych pomieszczeniach mieszkal­nych, miejscach pracy, salach widowiskowych,  aby zahartować organizm i uczynić go odpor­nym na przeziębienie i związane z nim choro­by. Jeśli chodzi o dzieci, to zalecana jest szcze­gólna ostrożność przy zabiegach hartujących. Zabiegom takim powinny być one poddawane stopniowo, w przeciwnym bowiem wypadku każdy silniejszy powiew wiatru czy przeciąg spowoduje przeziębienie.