OBCIĄŻAJĄCY KLIMAT

Na człowieka działa stale cały zespół ele­mentów meteorologicznych (temperatura, ciś­nienie, wilgotność, wiatr, promieniowanie sło­neczne, opady atmosferyczne itd.). Zespół ten, określony dla danej chwili i miejsca, nazywany jest pogodą. Zdarza się, że przez pewien czas w danej miejscowości poszczególne składniki pogody mogą mieć wpływ dominujący; w oko­licach Noworosyjska przy sztormowej pogodzie jest to wiatr północno-wschodni, w podmo­skiewskim rejonie podczas mokrego lata — długotrwałe deszcze, w okolicach Batunti w czasie duchoty — duża wilgotność powietrza punktu widzenia zdrowia człowieka okre­śla się warunki klimatyczne jako „oszczędza­jące” lub „obciążające”. Uważano, że im łagod­niejsze i bardziej stałe warunki klimatyczne w danej^ miejscowości, im mniejsze wahania poszczególnych elementów meteorologicznych w ciągu doby oraz w ciągu roku — tym lepsze właściwości lecznicze klimatu, ponieważ me­chanizmy adaptacyjne organizmu są mniej obciążone.