W OKRESIE WIATRÓW FENOWYCH

W okresie wiatrów fenowych gwałtownie wzra­sta liczba zawałów serca, udarów mózgu, ata­ków dusznicy bolesnej, czemu sprzyjają nie tylko nagłe zmiany ciśnienia, ale i znaczny wzrost temperatury oraz spadek wilgotności.Gdy mowa o skutkach oddziaływania wiatru na organizm człowieka, trudno nie poruszyć problemu wpływu ruchu powietrza wewnątrz pomieszczeń na znajdujące się tam osoby. Wiele ludzi boi się bowiem przeciągów i zapo­biega ich powstawaniu. Takie zabiegi z me­dycznego punktu widzenia nie mają żadnego uzasadnienia. Rzecz w tym, że dla zachowania warunków komfortu w pomieszczeniu na każ­dą znajdującą się w nim osobę powinno przy­padać 10—12 m3 powietrza przy wentylacji 250 litrów na godzinę.