DROGI SZYBKO SIĘ ROZCHODZĄ

Drogi szybko się rozchodzą: jedni trafiają pod kiosk z piwem, drudzy do hali sportowej, na przykład. Ale rozstają się nie na zawsze.
Dziewczyna czy chłopak, którzy wypełniają swe młode .lata treningiem.i ambicją sportową, są jak.gdyby młodsi duchowo od tych, którzy „puszczają się na szerokie fale życia” (tak się. to kiedyś pisało). Wiedza o_sporęie skutecznie.wytłumia —‘ trwa  to czasem kilka albo i kilkanaście lat .— wiedzę o świecie. Za¬myka” świadomość’wmagicznym k^ęgu sukcesu mierzonego lista¬mi rankingowymi i wynikami. Młodzi sportowcy_unikają wszyst¬kiego có przeszkadza, w treningu (liczni ich~rówieśnicy_czyńią wręcz przeciwnie.