W CIĄGU LAT

Wie już, że w. oczach innych i jest kimś. Liczy się, oczekuje się czegoś od niego. A on sam czego oczekuje? Kiedyś marzył o ‘dobrych warunkach treningowych, niczym więcej. Lecz dziś?W tym , momencie mniej lub bardziej przypadkowy pojawiają  się kumpelki ze szkolnej ławy. Bywa, że należą do sportowej publiczności: wtedy są pierwsi przy gratulacjach. Szczerze cieszą się z sukcesu. Zapraszają, fundują…W ciągu niewielu lat i wśród nich zaszła zmiana. Drobne kanty, małe przewagi — to już nie ich resort. Podczas gdy ich  sportowi rówieśnicy uczyli się, pracowali, trenowali, oni także łapali wiatr w żagle. Niektórzy są już.dobrze urządzeni.