MŁODZI WIDZOWIE

Że do tej rozhukanej, z lekka niedomytej, bar­dzo zaniedbanej młodzieży, do tych nieledwie dzieci nie trafia się prawie wcale. ,Warto zauważyć: ilekroć udaje się milicji przytrzymać na stadionie jakichś szczególnie agresywnych awanturników, są to młodzi ludzie” zwykle 16—17-letni uczniowie’ szkół zawodowych. Są oni jak gdyby „liderami agresji” tych młodszych, narzuca­jąc im swój sposób odbioru spektaklu sportowego. Stadion i. jego okolica stają się miejscem ekspresji, której w innych sferach życia jakoś wyładować nie potrafią. A może wyładować nie mogą? Bo są ci bardzo młodzi widzo­wie piłkarscy produktem trzech nie najlepiej u nas funkcjonu­jących środowisk wychowujących: rodziny, szkoły, cywilizacji wielkomiejskiej.