MASOWY SPORT RODZINNY

W żadnym z tych kręgów, o których kryzysie pisano już stokrotnie, sport nie odgrywa właściwej, przyrodzo­nej mu roli.      . Masowy sport rodzinny, (zarówno ten czynny, jak i wspólne oglądanie zawodów) włóżmy na razie między bajki. Miło, że telewizja, TKKF lansują uparcie ten wzór. Niestety, wszystkie badania wykazują wciąż jeszcze, skromniuteńki jego’zasięg. Na systematyczną; ,rodzinną, wspólną zabawę sportową, ludzie za­zwyczaj nie mają czasu lub nie czują potrzeby wygospodaro­wania go. Uważa się nadto, że idzie tu tylko o zdrowy ruch na powietrzu.