KAPLICZKI

Kapliczki nie stoją tylko przy polnych drogach. Kapliczki two­rzy się czasem w literaturze i sztuce, w filozofii. Polega _to na tym, że wokół głosiciela jakichś; mądrości rzekomo objawio­nych — gromadzą się wierzący. Wierzą święcie i wszystkich, którzy wątpią, mają za odszczepieńców. W teorii sport winien być niepodatny na wznoszenie kapli­czek. Program treningowy, sztukę wyławiania talentów, ład or­ganizacyjny — sprawdza się wynikami na zawodach. Zaś same zawody rozgrywają się publicznie — na oczach mnóstwa ludzi… A jednak i sportowi grożą sytuacje, kiedy skądinąd rozsądne osoby trwają całymi latami zauroczone przez najdziwniejszych szarlatanów. Ulegają ich Sugestywnym słowom i praktykom.