WYRAŹNE NIEPOWODZENIA

Mimo wyraźnego .już ~ po latach niepowodzenia, mimo jawnego nieraz bluffu, osoby te nadal gotowe są trwać przy.swoich bo­żyszczach. I sport miewa swe kapliczki.Czasem rodzi je praktyka. Jeśli ktoś prowadzi nieźle treningi w małym ośrodku odległym od wielkich olimpijskich czy choćby ogólnokrajowych szlaków, może osiągać lokalne sukcesy. Może oczekiwać od najsumienniej trenujących i uzdolnionych, dobryck. rezultatów, a wtedy ma .prawo do pochwał i naśladowania. Dotąd jest wszystko w porządku.