POCHWAŁY ZA WSZELKĄ CENĘ

Jeśli jednak ów trener będzie łaknął pochwał za wszelką cenę, w pewnej chwili — nie zawsze świadomie — zacznie unikać konfrontacji z innymi trenerami. Będzie starał się wykorzystać względną izolację swego ośrodka. Surowo skarci tych, którzy zaczną szukać wiedzy sportowej gdzie indziej. On sam jest najlepszym nosicielem tej wiedzy. Zapytany o nią, potrafi uzasadnić ją z różnych skryptów, włas­nych i zasłyszanych pomysłów. Być może będzie odtąd egzekwo­wał znajomość swojej teorii od młodych zawodników i- karcił ich za sceptycyzm.