WROGOWIE I BURZYCIELE

 Jak niewielu, i śledzi zagraniczne piśmiennictwo . i jak bezkarnie przechodzą  jawne fakty plagiatu. Jak burzyć sportowe kapliczki? Burząc prowincjonalne opłot­ki, za którymi się kryją. Rewidując mity. Ucząc młodych kry­tycyzmu i samodzielnego myślenia, nie osłaniąjąc żadnego auto­rytetu tytułem lub dyplomem. Sprawdzając wszystko w prak- ; tyce. „Budyń próbuje się jedząc”. To stare angielskie przysłoWie chętnie cytował Karol Marks. Kraj przeżywa tak mocne wstrząsy” i tarapaty, że losy paru  tysięcy młodych .ludzi i ich otoczki trenersko-administracyjnej mogą mu okazać się znacznie bardziej . obojętne: niż to sobie kiedyś wyobrażaliśmy.