PO SROMOTNYCH KLĘSKACH

I tak rośnie na naszych oczach kapliczka, podtrzymywana jeszcze długo po sromotnych klęskach.   Kapliczki znaczą również zawiłe drogi nauk o sporcie. Odnaj­dziemy tu wspaniałych humanistów głoszących chwałę sportu, ale unikających jak ognia , jakiejkolwiek konfrontacji z empi­ryczną rzeczywistością: spróbujcie jednak ich kapliczkę ruszyć, a zagłuszy was gniewny krzyk wiernych. Napotkamy wybitnych specjalistów od maleńkich udoskonaleń znanych na świe- i ,-^cie przyrządów laboratoryjnych, którzy trąbią triumfalnie o swych nowatorskich ideach. Z uporem będą budować wokół siebie ka­pliczki wszyscy ci, którzy wiedzą dobrze, jak słaba, jest w na­szym-piśmiennictwie sportowym krytyka naukowa.