LIGA I KADRA

Liczyła się odtąd liga i kadra — i niewiele poza tym. Trochę szkolono juniorów z myślą o kadrze i . lidze, wszystko poza tym wyda­wało się „marnowaniem pieniędzy”. Jeśli dodać do tego szereg nazbyt łagodnych zim i żółwie tempo budowy sztucznych lodowisk — zbieg okoliczności był zbyt niepomyślny, aby nie nastąpił regres.Wszystko to jednak: złe zimy, brak urządzeń, błędy organiza­cyjne, nie doprowadziłoby do obecnego stanu, gdyby hokej był MODNY. Tymczasem i tego jakby zabrakło. Różnie można okre­ślenie „modny” pojmować. Najogólniej biorąc, ^modny; spprt . to taki, który przyciąga młodzież z różnych środowisk społecznych, 'dżiękTróżnym swym walorom i różnym^kęrzyściom..