GRANIE W HOKEJA

Grywano w.hokeja różnie: na wpół wyczynowo i na wpół towarzysko. Często hokej był drugą pasją sportową tych, którzy., największą aktywność przejawiali raczej latem. Wielu grało w tenisa. Bywało, że w miejscowościach górskich i podgórskich uprawianie sportowe narciarstwa przed południem łączyło się z, walką o krążek w godzinach wieczornych. W zimy odwilżowe aktywność hokejowa w Polsce’ jakby przygasała; ale w każdy przymrozek rozkwitała na nowo. Wydaje się, że rozmaite, nie zawsze fortunne pociągnięcia organizacyjne i finansowe podcięły podstawy owej na wpół wy- . czynowej aktywności sportowej, także i w hokeju.