MNOŻĄCE SIĘ PRZYKŁADY

Podobnie działo się we Włoszech powojennych, w ludność przemysłowego Mediolanu podwoiła.,się w ciągu kilku l^t wchłaniane ponad milion chłopskich przybyszów z prynu- t^neeo^ bTednego południa Italii. Świetnie tak:ego młodego boksera z sycylijskiej rodziny pokazuje słynny film „Rocco i jego bracia” Podobnie było w. Paryżu z młodziezą bokserską pocho- dzącą z emigracji algierskiej. Zbliżone tendencje występują dziś np. w RFN wśród „gastarbeiterów tureckich.Przykłady można by-mnożyć. Ważne jest stwierdzenie, ze^boks na neół sorzyia tendencjom młodziezy ze srodowisk proletanac kich marginalnych, prowincjonalnych .