KRYZYS BRANŻY BOKSERKIEJ

Jednocześnie — był to rok 1979 — mieliśmy turniej im. Feliksa Stamma, na którym kryzys branży bokserskiej,- w Europie (więc nie tylko w, Polsce) uwidocznił się’ z całą* ostrością. Film wzbudził namiętności, turniej je jakby, przyga­sił. Wolelibyśmy od wymyślnej fabułki filmowej frapujący i po­myślny obraz rzeczywisty, ale jaki jest ten obraz naprawdę nad bokserami prowadzono na świecie doś^ ezito W Ameryce systematycznie. Stwierdzono tam na Drzvkiad że na przełomie XIX i XX wieku.