WSZYSTKIE STRONY

Powstaje tylko pytanie; jak i do jakiej młodzi y ma boks apelować, jeśli środowiska tego typu są — jak  w zaniku? Jeśli zanika, tzw. głucha prowincja? Jeśli możliwości rozwoju, awansu, nauki, wyżycia się, dobreg zarobku wyrwania się w świat” znajduje młodziez w wielu sferach życia poza sportem (albo w bardziej „kasowychy)? Jeśli wielkie procesy migracyjne ku wielkim miastom zostają z wolna zahamowane?Piszę tó wszystko świadomie pomijając walory samego wfnS i ieeo wady; jego strony jasne i ciemne .