STYLE ŻYCIA

Biegi nie są „zwyczajną”, wyuczoną” konkurencją lekko­atletyczną. Nigdy nie uważano ich za konkurencje „techniczne . Biegi są wbudowane w naturę człowieka, w podstawowe mechanizmy lokomocyjne, z którymi przychodzimy na świat. Są częścią historii i prehistorii gatunku ludzkiego.Do tej pranatury człowieka odwołują się współcześni entuzja-, ści i propagatorzy biegania dla zdrowia. Odwołują się do niej, bo wiedzą, że wyłącznie „dla zdrowia” człowiek działa raczej niezbyt chętnie. Dziesiątki pożytecznych zaleceń lekarzy, diete­tyków i higienistów w teorii aprobujemy. W praktyce — nie robimy nic. Potrzebne jest bowiem, coś więcej, niż sam pożytek.