PRZYJEMNOŚĆ DZIAŁANIA

Potrzebna jest przyjemność wbudowana w działanie, „intrinsic”—    jak nazywa to psychologia amerykańska.Otóż bieganie, w swej naturalnej formie, takiej jaką-znamy u Indian i u dzieci, jest przyjemnością. Gubimy gdzieś tę przy­jemność wchodząc w wiek dojrzały. Czy możemy do niej wró­cić? Na to liczą głosiciele „Biegu po zdrowie” w całym cywili­zowanym świecie. I znajdują nieoczekiwanie wielki. oddźwięk. Tak, powie mi ktoś, ale to nię jest wyczyn.