KORZYŚĆ DLA WYNIKÓW

Jest jego sytuacją techniczną. Na treningu trener znaj­duje się gdzieś z boku. Dystans pokonuje biegacz sam. Bieganie bywa stosunkowo mało podatne na towarzysko-klubową atmo­sferę. Jeśli jej ulega, zwykle dzieje się to bez szczególnych ko­rzyści dla wyników^ Potrzebny oczywiście jest klimat współ-, noty wysiłku, ale głównie po to by każdy indywidualnie realizował .gwój „biegowy, sposób życia”. Zdaje się*. że tylko wtedy rosną biegacze wielkiego formatu. Sposób życia — to także styl, w jakim sportowiec wiąże różne zadania i obowiązki: czas wolny i zajęty, naukę,, pracę i wypo­czynek, posiłki i zabawy. Biegi średnie i długie są szczególnie czułe na dysharmonię tych elementów.