MORALNOŚĆ PRACY

Trudno o twardą moral­ność pracy, samotny upór, regularną” egzystencję, jeśli , nazbyt często. — i nie tylko w sporcie — codzienność podsuwa nieład: i „lewiznę”. Trudno, aby sani sport w pełni izolował się od tego, co zakłóca także i nam wszystkim życie codzienne.  Piszę wyżej o wielkim-polskim lekkoatlecie, który powiedział mi „Bieganie? To nie jest tylko bieganie. To sposób życia”.Przyglądając się uważnie tej formule, widzę w niej jak gdy­by trzy możliwe interpretacje. I tylko dwie są szlachetne i pod­niosłe wychowawczo.Wspomnienia, pamiętniki, dzienniki spisywane na żywo przez ludzi, ukazują, jak różnie można postrzegać własną bi9grafię.