ZDOBYWANIE WIEDZY

Jedni czynią to poprzez osobiste dzieje zdobywania wiedzy i kul­tury, drudzy widzą głównie: ludzi wokół siebie, przyjaznych i wrogich. Jeszcze innych pochłania; polityka tak dalece,’ że in-. nym sprawom nie poświęcają nawet Wzmianki. Są i-tacy, którzy rejestrują tylko swe nastroje, uczucia, intuicje.Otóż-pojmowanie sposobu życia zależy także i od. tego, na co kładziemy akcent. Co uważamy za ważne; co za błahe. Mój roz­mówca mówił o „biegowym sposobie życia”. A gdyby tak zapytać go o „sportowy-sposób życia”-? Co by odpowiedział?Upraszczając sprawę, miałby trzy możliwe odpowiedzi.„Sportowy sposób życia” – mógłby oznaczać  rozsądne podpo­rządkowanie dnia, tygodnia, roku treningowi’ sportowemu i star­tom.