POJĘCIE SPORTOWEGO ŻYCIA

Regularność, samokontrolę, wstrzemięźliwość. Życie pły­nęłoby bez ekscesów, świadomie ograniczone w. sferze emocji odległych od sportu. Zarazem zgodnie z -zasadami „fair play”. Zwycięstwa nie osiągane za wszelką cenę, niepowodzenia przyj­mowane spokojnie, bez złorzeczeń. Życzliwość wobec konkuren­tów, zdyscyplinowanie w zespole.Dalsze wyliczanie cech tak pojętego „sportowego sposobu ży- , cia” wydaje się niepotrzebne. Jest to ideał, stary jak świat — i jak świat. wymykający się wciąż ludzkim oczekiwaniom i na­dziejom.  Drugi sens określenia „sportowy sposób życia” wykracza poza ’ samą działalność ’ sportową. Tkwi w nim propozycja przenoszenia sportowych,,,wyżej zarysowanych zasad postępowania na ży­cie poza sportem.