REALNOŚĆ BYTU

Trzeci — jest (czy raczej był do niedawna) realnością bytu kilkudziesięciu tysięcy młodych ludzi. Czy tylko młodych? A de facto profesjo­nalni działacze, oficjele, sędziowie, trenerzy? To „życie wewnątrz, sportu” przechodzi ciężki kryzys. Po prostu ramy organizacyjne i możliwości sportu skurczyły się znacznie. Wypróbowane me­chanizmy — -zapewniające niezłe.’ i. stosunkowo wszechstronne , egzystowanie — przestały działać. .’Izolowany bezpiecznie świat wydany ’ został na pastwę burzliwych wiatrów —; tych samych, , które omiatają Polskę.