PODJĘCIE PRÓBY

Dla tych, którzy tak rozumieli „sportowy sposób życia”, na- ’ desżła godzina ciężkiej próby. Wielu jej nie wytrzyma i odejdzie. Długo nie będą rozumieć dlaczego dzieje im się krzywda. Myślę, że do licznych raportów o stanie polskiej oświaty, kultury, zdrowia, o warunkach startu życiowego młodzieży i o stanie gos­podarki, prawem kontrastu wprowadzić warto rzetelne obrazy różnych „wysp szczęśliwych” — sytuujących rozmaite grupy , wysoko ponad zwykłymi śmiertelnikami. Sport bywał niekiedy taką wyspą i nie udawajmy, ż.e: wszyscy na nią zasługiwali.Kto wie, czy/właśnie czas prpby nie przywraca pierwotnego sensu pojęcia „sportowego sposobu życia”?.