WZMOCNIENIE WYSIŁKIEM

Jest nim i 'rówieśnicze koleżeństwo wzmocnione wspólnym wysiłkięm, i gromada ludzi bardzo róż­nych, nieraz ’ bardzo malowniczych, złączona wspólną zabawą. Są nowicjusze i weterani, ludzie z najróżniejszych sfer społecz­nych, pokoleń, zawodów. Dla młodego człowieka, znudzonego zrzędzeniem rodziców i, mentorstwem szkoły, klub jest często, pierwszym zetknięciem z dorosłym światem. Jest jak 'gdyby pomniejszonym odbiciem społeczeństwa, pierwszym, wejściem w „dorosłe” problemy. Ileż .wie już mała dziewczynka z • sekcji gimnastycznej o* życiu, w porównaniu do swej koleżanki z tej samej klasy!