DODATKOWY WĄTEK

Jest’ to oczywiście . złudzepie, bolesne nieraz po kilku latach. Klub nie jest i nie może Syć namiastką społeczeństwa. Kadra narodowa  i jej tryb życia nie odbija w sobie realnych spraw codziennego bytu, podobnie jak. styl życia, obyczaje, zachowania. Ale wystarczy to czasem na bardzo długo. Kochamy sport,  bo kochamy sportowy mikroświatek i to, có.się w nim dzieje. Jest jeszcze jeden, dodatkowy wątek już z pogranicza samego sportu, raczej typowy dla tych którzy dawno opuścili szere­gi, zawodnicze. Kochają, oni sport, bo kochająw nim samych siebie —- sprzed kilkudziesięciu lat. Kochają własną, młodość, 'trochę ją — jak zwykle— idealizują.