CIAŁO ,DUSZA,DUCH

W wieku dzieciącym uprawianie sportu wyobrażam sobie tylko w odpowiednim systemie, w którym kształcenie intelektualne będzie szło w parze z -fizycznym… — pisał Zenon Ważny, tre­ner, uczony, słynny ongiś tyczkarz, w dyskusji zamieszczonej na łamach „Sportowca’’. I wskazywał na szkołę jako szansę utworżenia takiego systemu. Myślę, że miał rację. Myślę też, że należałoby w system.ten włączyć jeszcze jeden element, często pomijany: kształcenie emocjonalne. Starożytni Grecy wydzielali w człowieku trzy różne jego aspekty: cielesny,, umysłowy, uczuciowy.