KSZTAŁCENIE INTELEKTUALNE

Ostatnie dziesięciolecia naszego szkolnictwa wyraźnie jedno­stronnie akcentowały rolę kształcenia intelektualnego; W efekcie każda niemal dyskusja nad programami wskazywała, że . dzieci są przeciążane ponad miarę wysiłkiem umysłowym: że żadna z grup specjalistów nie chce zrezygnować – z wtłoczenia dzieciom do głowy maksimum wiadomości z ich dziedziny. Zarazem pro­gram^ wychowania fizycznego były rozpaczliwe ubogie, w prak- ^ tyce traktowane marginesowo.  Być, może szkolnictwo uświadomi sobie nareszcie tę dyspro­porcję i w ciągu kilku lat sport i wf w szkole będą tym, czym być powinny. Natomiast ów trzeci element — kształcenie emo­cjonalne— jak gdyby został zapomniany.