SWOJE GODZINY

Oczywiście, ma szkoła swojo godziny „wychowania plastyczne­go”, „muzycznego” itp. Ale jest to potraktowane jako jeszcze jedno źródło wiadomości. Jeszcze jeden zasób wiadomości ency­klopedycznych do „wykucia”. . Tymczasem rzeczywiste‘ emocje kształtują się w działaniach osobistych: we wspólnym śpiewie, tańcu,,zabawie, w kontakcie z poezją, w poczynaniach teatralno-. -amatorskich itp. JTak pojmowali to starożytni Grecy. Nie wy­daje się, aby wiele miało się zmienić od tej pory  nim samych siebie —- sprzed kilkudziesięciu lat. Kochają własną, młodość, 'trochę ją — jak zwykle— idealizują.